Közéleti Bizottság

A DÖK Alapszabály alapján a Közéleti Bizottság a Közéleti Ösztöndíjra benyújtott pályázatokat elbíráló, három fős testület. A Bizottság tagjait az Elnök javaslatára a Küldöttgyűlés delegálja, doktori iskolánként legalább egy főt. A bizottság szükség szerint, de legalább három havonta ülésezik.

A Közéleti Bizottság tagjai: 

Schmidt Laura

dr. Teleki Bálint 

Lakatos Boglárka