Urbanovics Anna

Urbanovics Anna a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának elnöke és a Doktoranduszok Országos Szövetsége Közigazgatás-tudományi Osztályának elnöke.


2020-ban szerzett mesterszakos diplomát nemzetközi közszolgálati kapcsolatok biztonsági tanulmányok szakirányon a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Jelenleg a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola (NKE) PhD hallgatója Közigazgatási szervezéstan és szociológia kutatási területen és a Budapesti Corvinus Egyetem angol nyelvű szociológia mesterszak hallgatója. A Hálózattudományi Kutatóműhely (NKE) kutatója. Kutatási területei a tudománymetria és tudománypolitika, nemzetközi kapcsolatok és nemzetközi biztonsági tanulmányok.

Elérhetőség: Urbanovics.Anna@uni-nke.hu