DÖK választás 2021

A 2021-2022-es év Doktorandusz Önkormányzat képviselőjelöltjei

Hadtudományi Doktori Iskola

Thomázy Gabriella

Kovács Petra

Katonai Műszaki Doktori Iskola

Bodnár István

Lakatos Boglárka

Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola

Malustyik Brigitta

Dr. Kiss Rebeka

Urbanovics Anna

Rendészettudományi Doktori Iskola

Nagy Ivett

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata, Alapszabályának értelmében doktorandusz önkormányzati választásokat hirdet.

A választás több szakaszból épül fel:

  • Jelölő szakasz 2021.09.06 - 2021.09.10. (23:59)
  • Jelöltek kihirdetése és személyes bemutatkozása a Doktorandusz Információs Napon 2021.09.14. 17.00
  • Választások 2021.09.20 - 2021.09.22. (Neptun rendszeren keresztül)
  • (Ha szükséges) Ismételt választások

A jelölő szakaszról:

Alapszabályunk értelmében minden doktorandusz választó és választható:

2. § (4) A DÖK tagja az Egyetem valamennyi aktív hallgatói, illetve doktorjelölti jogviszonynyal rendelkező doktorandusza, akik választók és választhatók. A DÖK tagjai a jogaikat választott képviselőik útján gyakorolják.

Valamenniy doktorandusz számára lehetőség nyílik a Doktorandusz Önkormányzat küldöttgyűlésébe, mint képviselő bekerülni, amelyhez a követező dokumentumok benyújtására van szükség:

- egy maximum 500 szavas motivációs levél

- szakmai önéletrajz,

- aktív hallgatói jogviszony igazolása, valamint 

- nyilatkozata, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerhetik.

A pályázati anyagokat a Választási Bizottság véleményezi és dönt a pályázat befogadhatóságáról. Megfelelőség esetén a pályázó automatikusan választhatóvá válik, és neve feltüntetésre kerül az adott Doktori Iskola elektornikus szavazólapján.

A pályázatot elektronikus úton, PDF-formátumban kell elküldeni a dok@uni-nke.hu e-mail címre, legkésőbb 2021. szeptember 10-én éjfélig.

A választás hivatalos kiírása is ezt követően kerül összeállításra, amiben már szerepelnek a Doktori Iskolákra lebontott küldött jelöltek.

Urbanovics Anna

elnök