DÖK választás 2020

A 2020-2021-es év Doktorandusz Önkormányzat képviselőjelöltjei

Hadtudományi Doktori Iskola

Kovács Petra

Novák-Varró Virág

Thomázy Gabriella

Katonai Műszaki Doktori Iskola

Olajosné Lakatos Boglárka

Közigazgatás-tudományi Dokotri Iskola

Malustyik Brigitta

dr. Teleki Bálint

Urbanovics Anna

Rendészettudományi Dokotri Iskola

Baráth Noémi Emőke

Schmidt Laura

 

 

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata, Alapszabályának értelmében doktorandusz önkormányzati választásokat hirdet.

A választás több szakaszból épül fel:

  • Jelölő szakasz 2020.09.09 - 2020.09.15. (23:59)
  • Jelöltek kihirdetése és személyes bemutatkozása a Doktorandusz Információs Napon 2020.09.17. 16.00
  • Választások 2020.09.18 - 2020.09.25. (Neptun rendszeren keresztül)
  • (Ha szükséges) Ismételt választások

A jelölő szakaszról:

Alapszabályunk értelmében minden doktorandusz választó és választható:

2. § (4) A DÖK tagja az Egyetem valamennyi aktív hallgatói, illetve doktorjelölti jogviszonynyal rendelkező doktorandusza, akik választók és választhatók. A DÖK tagjai a jogaikat választott képviselőik útján gyakorolják.

Valamenniy doktorandusz számára lehetőség nyílik a Doktorandusz Önkormányzat küldöttgyűlésébe, mint képviselő bekerülni, amelyhez a követező dokumentumok benyújtására van szükség:

- egy maximum 500 szavas motivációs levél

- szakmai önéletrajz,

- aktív hallgatói jogviszony igazolása, valamint 

- nyilatkozata, amelyben a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozatalban résztvevő személyek és testületek a benyújtott pályázatot megismerhetik.

A pályázati anyagokat a Választási Bizottság véleményezi és dönt a pályázat befogadhatóságáról. Megfelelőség esetén a pályázó automatikusan választhatóvá válik, és neve feltüntetésre kerül az adott Doktori Iskola elektornikus szavazólapján.

A pályázatot elektronikus úton, PDF-formátumban kell elküldeni a dok@uni-nke.hu e-mail címre, legkésőbb 2020. szeptember 15-én éjfélig.

A választás hivatalos kiírása is ezt követően kerül összeállításra, amiben már szerepelnek a Doktori Iskolákra lebontott küldött jelöltek.

Pató Viktória Lilla s.k.

elnök