Köszöntő - Welcome

Tisztelt Érdeklődő!


Szeretettel köszöntök minden kedves olvasót a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzatának honlapján. Ezen a webhelyen tájékozódhat minden, az NKE doktorandusz közösségével kapcsolatos információról és elérhető lehetőségekről.

Az Egyetemi Doktorandusz Önkormányzat célja 2012 szeptemberi megalakulása óta, hogy segítse az Egyetemi doktori képzésben résztvevő hallgatókat. Az Önkormányzat a klasszikus érdek-képviseleti feladatok ellátása mellett, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szellemiségével összhangban a hivatásrendek közötti együttműködést, valamint a doktoranduszok tudományos életét és kapcsolatépítését segíti elő. Küldetésünk, hogy a PhD képzésben résztvevőket támogassuk az új tudományos eredmények megismerésében, alkalmazásában és továbbfejlesztésében, valamint új eredmények elérésében.

Munkánk a tudományszervezés, érdekképviselet és közösségépítés hármas pillérére épül. A tudományszervezés keretében éves rendezvénytervünket céljainkkal összhangban, a doktorandusz közösség igényeihez, érdeklődési és kutatási területeihez, valamint az egyetem tudományos és szakmai profiljához illeszkedve szervezzük meg. A doktori képzés folyamán felmerülő kérdések tekintetében a DÖK, mint szervezet képviseli a doktoranduszokat mind az Egyetem, mind a külső felek előtt.

Együttműködésünk a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatával biztosítja az Önkormányzatok azon közös tervét, hogy kialakítja az Egyetem tudományos utánpótlását. A DÖK a hivatásrendek közötti együttműködés fokozása érdekében szoros kapcsolatot épített ki az Egyetemtől független, de közvetlenül az Egyetemhez kötődő országos doktorandusz szervezetekkel (a Doktoranduszok Országos Szövetségének Hadtudományi Osztályával, Közigazgatás-tudományi Osztályával és Rendészet-tudományi Osztályával, valamint a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesületével).

Remélem, hogy honlapunkon minden információt megtalálnak az érdeklődők. Jó böngészést kívánok!

 

Urbanovics Anna

Doktorandusz Önkormányzat elnök

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dear Reader!

 

I warmly welcome all our readers to the website of the Doctorates’ Council of the National University of Public Service. On this site, you can find all the information and opportunities available about the NUPS doctoral student community.

Since its establishment in September 2012, the University’s Doctorates’ Council has aimed to help students in their doctorate studies. In addition to performing classical advocacy tasks, the Doctorates’ Council promotes inter-professional cooperation and the academic life and relationship building of doctoral students in accordance with the spirit of the National University of Public Service. Our mission is to support PhD students in learning about, applying and further developing new scientific results, as well as achieving new ones.

Our work is based on the three pillars of science organization, advocacy and community building. As part of science organization, we organize our annual event plan in accordance with our goals, with the needs of the doctoral student community, their areas of interest and research, and the scientific and professional profile of the university. Regarding issues arising during doctoral training, the Doctorates’ Council, as an organization, represents doctoral students in front of both the University and external parties.

Our co-operation with the National University of Public Service Student Union ensures the joint plan of the Student Unions to develop the scientific supply of the University. In order to enhance inter-professional cooperation, the Doctorates’ Council has established close relations with national doctoral student organizations (the Department of Military Science, the Department of Public Administration and the Department of Law Enforcement) of the National Association of Doctoral Students and the National Organization of Law Enforcement Doctoral Students.

I hope you will find all the necessary information on our website. I wish you a good browsing!

 

Anna Urbanovics

President of Doctorates’ Council