Ellenőrző Bizottság

A DÖK Alapszabály alapján az Ellenőrző Bizottság a DÖK tevékenységének jogszerűségét felügyelő, háromfős testület. Az Ellenőrző Bizottság tagjait az Elnök által kiírt pályázat alapján a Küldöttgyűlés, minősített többséggel, egy évre választja. Az Ellenőrző Bizottság tagjai egy alkalom- mal újraválaszthatók. Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de legalább havonta egy alkalommal ülésezik.

Az Ellenőrző Bizottság: 

1. folyamatosan ellenőrzi, hogy a DÖK működése és tisztségviselőinek tevékenysége megfelel-e a jogszabályi és az egyetemi szabályzatokban foglalt rendelkezéseknek;

2. az ellenőrzés eredményéről havonta beszámol a Küldöttgyűlésnek;

3. jogsértés észlelése esetén jelentést tesz a Küldöttgyűlésnek;