dr. Teleki Bálint

dr. Teleki Bálint 2016 januárjában végzett jogászként az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán. Ezt követően egy ideig ügyvédjelöltként dolgozott nemzetközi ügyvédi irodáknál. 2017 szeptemberétől a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) Európai Köz- és Magánjogi Tanszéke mellett dolgozik, a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola PhD-hallgatójaként.

Elsődleges kutatási területei az európai uniós közigazgatás, az Európai Unió ügynökségei, valamint az uniós és a magyar pénzügyi felügyeletnek a 2008-as válság utáni átalakulása. A doktori képzés mellett tanulmányokat folytat a Budapesti Corvinus Egyetem Regionális és környezeti gazdaságtan MSc szakán, valamint 2021 márciusától szerkesztőként dolgozik az Európai Tükör szakfolyóiratnál. Tagja a Külügyi Műhely szakfolyóirat szerkesztőbizottságának is. Felsőfokon beszél angol és német nyelven.

Bálint 2018 óta az NKE Doktorandusz Önkormányzatának (NKE DÖK) jogi ügyekért felelős elnökségi tagja, 2019 szeptemberétől pedig választott képviselője is. Szintén 2018 szeptembere óta látja el a Doktoranduszok Országos Szövetsége, Közigazgatás-tudományi Osztály (DOSZ KiTO) tudományos alelnöki tisztségét.

Elérhetőség: teleki.balint@uni-nke.hu