Academic Writing and Debating Skills II. - Tudományos írás és vitakészség fejlesztése II.

The Doctorates' Council invites you to the following training: 

Academic Writing and Debating Skills II. - Tudományos írás és vitakészség fejlesztése II. 

Friday, 7th of May 2021 10:00-13:30

The training will be held in English. A tréning nyelve angol. 

The training prepares the students for well-structured and efficient academic communication in speech and writing. Oral practice is centred on reasoning and discussion, with special regard to the peculiarities of presentations and professional debates. The classes on written genres offer practical help with the preparation of studies, research accounts and theses, using the tools of rhetoric.

A tréning a felkészíti a hallgatókat a jól felépített és hatékony szóbeli és írásbeli tudományos kommunikációra. A szóbeli gyakorlás középpontjában az érvelés és a vitatkozás áll, különös tekintettel a prezentáció és a szakmai vita sajátosságaira. Az írott műfajokkal foglalkozó órák a tanulmányok, kutatási beszámolók és értekezések elkészítéséhez nyújtanak gyakorlati segítséget a retorika eszközeivel.

Register here.