2020

A Haza Szolgálatában Konferencia 

 A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata örömmel értesíti a doktoranduszokat és graduális hallgatókat, hogy 2021. január 8-án ismét megrendezi az immár hagyománnyá vált

A Haza Szolgálatábanelnevezésű doktorandusz konferenciát.

A konferencia elsődlegesen az állam és a köz szolgálatával összefüggő doktoranduszi kutatások bemutatására hivatott, de bármely – a területtel foglalkozó – kutató munkájának ismertetésére lehetőség van, magyar és angol nyelven egyaránt.

A rendezvény szervezésében közreműködik:

·       a Rendészeti Doktoranduszok Országos Egyesülete,

·       a Doktoranduszok Országos Szövetségének Rendészettudományi Osztálya,

·       a Doktoranduszok Országos Szövetségének Hadtudományi Osztálya,

·       a Doktoranduszok Országos Szövetségének Közigazgatás-tudományi Osztálya,

·       a Magyar Hadtudományi Társaság Kápolnai Pauer István Ifjúsági Klubja.

 

Információ az előadók számára:

Előadások időtartama: 15 perc

A jelentkezéshez szükséges egy, maximum 600 karakteres (szóközökkel) absztrakt benyújtása (magyar és angol nyelven), vagy idén a Tudomány Kapujában Poszterverseny elektornikus poszterszekciója részeként a posztersablon alapján poszter benyújtásával is jeletkezhetnek az előadók, amelynek információi alább olvashatók. A magyar vagy angol nyelvű posztert, illetőleg absztraktot a regisztrációs felületen keresztül szükséges beküldeni a konferenciára való jelentkezés véglegesítéséhez legkésőbb december 27-ig. 

Absztrakt sablon

Poszter sablon

Poszter tudnivalók: A posztereket idén rendhagyó módon online kiadványban jelenítik meg a szervezők. A sablonban a fejléc és a lábléc nem szerkeszthető, azonban a tartalom mezőben megadott szöveg és a kép csak mintául szolgál, kérjük, ezt töröljék ki annak szerkesztése előtt. A sablonban található a tartalmi követelmény, a kész anyagot PDF formátumban szükséges feltüölteni a regisztrációs linken keresztül.

 • Betűtípus /Szöveg: Calibri, törzsszöveg 8p; a főcím 16p; alcím 12p. 3 hasábos elrendezés, hasábok közt 0,1 cm térköz, a sorköz 1,15. Ne használjanak félkövér vagy színes kiemelés csak dőltbetűset.
 • Bekezdések: előtt, után nincs térköz, sorkizárt, behúzás 0,2 cm
 • Szövegdoboz mérete: 30cm magas, 25cm széles
 • Ábrák: Az ábrákat a poszteren, szabadon lehet elhelyezni a hasábokhoz igazítva (max. három hasáb szélességű), a mellékelt hivatkozási szabályoknak megfelelően.
 • Ezenkívül kérjük a lehető legnagyobb formátumban mellékelni az elküldött pályamunka mellet a poszteren szereplő képeket, ábrákat, hogy a nagyítás után megfelelő minőségben jelenhessenek meg.
 • Karakterszám/arányok: a poszter méretei max. 7000 leütés engednek, plusz az ábrák. Az ábrák aránya a szöveghez képest nem lehet nagyobb 50%-nál, de szerepelnie kell ábrának a poszteren.
 • Hivatkozások rendje: Az ábrákat számozva és a forrás megjelölésével kell feltüntetni akkor is ha saját szerkesztésű az ábra. 6 pontos betűméret (pl.: 1.sz. ábra, címe Forrás: …)
 • A szövegben csak a sorszámozott Pl:[1] hivatkozást használjanak. A törzsszöveg után a felhasználás sorrendjében a sorszámmal kezdve helyezzék el a felhasznált irodalomjegyzéket. (Az ábrák forrását is)

Konferencia időpontja:

2021. január 8.

Helyszíne:

Microsoft Teams felület

Fontos dátumok: 

Regisztráció és absztrakt beérkezésének határideje:

2020. december 27. 11:59 

 

Tervezett szekciók:

·       Biztonságpolitika

·       Hadtörténelem és hadművészet

·       COVID-19

·       Közigazgatás- és jogtudomány

·       Katasztrófavédelem

·       Rendészettudomány és rendészettörténet

·       Gazdaság- és szervezéstudományok

·       Védelmi elektronika, informatika

·       Graduális szekció

A Konferencia előadói a hazaszolgalataban2020@gmail.com email címen január 15-ig 1 ív terjedelmű tanulmányt adhatnak le, amely a Konferencia kötetben jelenik meg a lektori vélemény alapján. A tanulmányokat az egyetemi szerzői útmutató alapján szükséges elkszíteni.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

In Service of the Nation 2020

The Doctorates’ Council of University of Public Service is pleased to inform the Ph.D. and graduate students that on 8th of January 2021 as part of our traditions we will organize the so-called

In Service of the Nation

Ph.D. conference.

The conference primarily aims to present scientific researches of Ph.D. students connected to state and public services but it also gives floor for any researches presented in Hungarian or in English.

 

Contributors:

·         National Association of PhD students in law enforcement

·         Association of Hungarian Ph.D. and DLA Students, Department of Law-Enforcement

·         Association of Hungarian Ph.D. and DLA Students, Department of Military Sciences

·         Association of Hungarian Ph.D. and DLA Students, Department of Public Administration

·         Hungarian Military Science Society Kápolnai Pauer István Youth Club

 

Information for participants:

Length of the presentations: 15 minutes

For registration, you must complete the registration link(indicate the preferred section) and attach an abstract or poster (in English or in Hungarian) according to the template.

Poster template

Abstract template

Poster information:This year, the organizers will display the posters in an online publication. Please note that the header cannot be edited in the template, but the text and image entered in the content field  are examples only, please delete this before editing it. The content requirement can be found in the template, the finished material must be uploaded in PDF format via the registration link.

 • Font / text: Calibri, body text 8p; main title 16p; subtitle 12p. 3 columnar layout, 0.1 cm spacing between blocks, spacing between lines 1,15. Please do not use bold or colour highlighting, only italics.
 • Sections: no spacing before and after, justified, text indentation 0,2 cm
 • Size of box: 30 cm high, 25 cm wide
 • Figures: place figures freely adjusted to the blocks (max 3 blocks wide) based on the citation rules below.
 • Please attach your figures separately as well in the biggest available format to be able to print them in good quality even in A1 size.
 • Number of characters / rate: size of a poster is max. 7000 characters, plus figures. Rate of figures can not be more than 50%,  but it must contain one.
 • Rule of citation: figures must be numbered and source must be indicated, even if it is a self-edited one. Size: 6p (f.e. 1. Figure, Title, Source: …).
 • In the text please use numbered citation, like: [1], no other way is accepted. Sources must be indicated after the  text, in the order of usage (involving sources of figures).

Please note the organizers will not be able to accept registrations arriving after the given deadline!

Conference volume

The participants of the conference are invited to present their research in the Conference volume accoridng to the editorial guidelines. The organisers welcome the  articles until the 15th of January, 2021 at hazaszolgalataban2020@gmail.com.

 

Date of Conference:

8th January, 2021. 

Venue:

Microsoft Teams

Important deadlines: 

Registration and deadline for abstracts/posters:

27th December, 2020. 12.00 am

 

Planned sections:

·         Security policy

·         Military History and Art of Warfare

·         Public Administration and Law

·         Disaster management

·         Law-Enforcement and Security History

·         Economy and Management Science

·         COVID-19

·         Gradual section

·         Military Technology

·         IT, Defense Electronics