2021

Tavaszi Szél Konferencia 2021

A Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ) örömmel értesíti a doktoranduszokat, doktorjelölteket, fiatal kutatókat, mesterszakos hallgatókat, hogy 2021. május 28-30.  között a Miskolci Egyetemmel együttműködésben ismét megrendezi a Tavaszi Szél elnevezésű multidiszciplináris, tudományos konferenciáját.

A DOSZ a 2021. évi Tavaszi Szél Konferencia szervezésekor a korábbi években megszokottak szerint, a „fiatal magyar kutatók és doktoranduszok világtalálkozóját” magyar, illetve angol munkanyelvű rendezvényként hirdeti meg.

Regisztráció

A konferencián történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A regisztrációs felület elérhető a DOSZ honlapján a rendezvények menüpont alatt. A regisztráció során a könnyebb kommunikáció érdekében a jelentkezőknek meg kell adniuk az elérhetőségi adataikat. A megadott adatok kezelése az adatvédelmi szabályzat szerint történik. A regisztráció első körben egy minimum 1800, maximum 3600 karakter terjedelmű absztrakt benyújtásával válik érvényessé. Az absztrakt kötelező használatú sablonja és formai követelménye a regisztrációs felületről tölthető le. Az absztrakt feltöltése csak a regisztrációs felületen keresztül lehetséges a regisztráció mellékleteként. E-mailben és egyéb kommunikációs csatornán a szervezőknek nem áll módjukban kezelni a jelentkezéseket.

Regisztráció

A jelentkezés és absztraktok leadási határideje: 2021. március 21. 23:59

A szervezők minden absztraktot lektorálási folyamatnak vetnek alá, amelyért a DOSZ az adott tudományágban illetékes Tudományos Osztálya felel. Az absztrakt bírálat eredményéről a jelentkezők 2021. április 4-ig elektronikus értesítést kapnak. Amennyiben a      tudományterületileg illetékes Tudományos Osztály bírálói az absztrakt alapvető tudományossági kritériumáról nem győződnek meg, az a jelentkezés elutasítását vonja maga után. Az esetleges elutasításokkal kapcsolatban a releváns Tudományos Osztályoknál kérhető részletes tájékoztatás. A Tudományos Osztályok elérhetőségei a honlapon megtalálhatóak. A pályázati anyagban hiánypótlásnak helye nincs, határidőn túli regisztráció nem fogadható el.

Az absztraktok befogadását követően a jelentkező a választott regisztrációs csomag szerinti regisztrációs díj befizetésére vonatkozó értesítést kap. A szervezőknek a regisztrációs díjat a konferencián való részvétel hiányában nem áll módjukban visszatéríteni.

A Konferencia tervezett szekciói:

Agrártudományi szekció

Állam- és jogtudományi szekció

Biológiatudományi szekció

Filozófiatudományi szekció

Fizikatudományi szekció

Földtudományi szekció

Had- és rendészettudományi szekció

Hittudományi szekció

Irodalomtudományi szekció

Kémiai és környezettudományi szekció

Kommunikációtudományi szekció

Közgazdaságtudományi szekció

Közigazgatás-tudományi szekció

Matematikai és informatikai szekció

Műszaki szekció

Művészeti és művészettudományi szekció

Nyelvtudományi szekció

Orvos- és egészségtudományi szekció

Pszichológiai és neveléstudományi szekció

Sporttudományi szekció

Szociológiai és multidiszciplináris társadalomtudományi szekció

Történelem- és politikatudományi szekció

A Szervezőbizottság fenntartja a jogot az előadók szekciók közötti átsorolására, illetve az egyes tudományági szekciók a jelentkezések számától függő összevonására vagy felosztására.

Konferenciakötet 2021    

Amennyiben az előadó a Konferenciakötetben publikálni kívánja kutatási eredményeit, a formai követelményeknek megfelelő tudományos cikket a rendezvényt követően legkésőbb 2021. július 4-ig fel kell töltenie a Konferencia regisztrációs felületén keresztül. A tanulmányok befogadhatósági feltétele a jelentkező által csatolt lektori szakvélemény, amelyet tudományágának megfelelő tudományos fokozattal (PhD, DLA) rendelkező, a jelentkező által felkért szakember készített. További követelmény a kitöltött és aláírt szerzői nyilatkozat feltöltése is. A szerző egyértelmű beazonosíthatósága érdekében a tanulmány, a lektori vélemény, illetve a szerzői nyilatkozat dokumentumok elnevezéseinek tartalmazniuk kell a résztvevő nevét (Pl.: Minta_Ottó_lektori, Minta_Ottó_szerzői, Minta_Ottó_tanulmány). A tudományos cikk, a lektori szakvélemény és a szerzői nyilatkozat esetében kizárólag a DOSZ által előírt formátumú (letölthető) dokumentumok fogadhatók be. Az ettől eltérő vagy hiányos, a formai követelményeknek nem megfelelő tanulmányokat a Szervezőbizottság nem publikálja a Konferenciakötetben. Az elfogadott, lektorált tanulmányokat ISBN-számmal ellátott, online Konferenciakötetben tesszük közzé, amelyben a véleményt adó lektorok neveit is feltüntetjük.

A szervezők felhívják a jelentkezők figyelmét, hogy csak a Konferencián elhangzott előadások tudományos írásos kivonatai jeleníthetőek meg.

Fontosabb határidők

2021. március 21.      A regisztráció és az absztraktok leadásának határideje.

2021. április 4.           A jelentkezők kiértesítése az absztraktok elbírálásáról.

2021. május 28-30.    A Konferencia (szekció előadások: pénteken és szombaton)

2021. július 4.            A tanulmány, a szerzői nyilatkozat és a lektori szakvélemény feltöltésének határideje.

 

Részvételi díj

 1. Teljes részvételi díj szállással*: 19.000 Ft/fő (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára, ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)
 2. Teljes részvételi díj szállás nélkül: 14.000 Ft/fő (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)
 3. Pénteki - egy napos - részvételi díj: 12.500 Ft/fő (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia egy napjára, előadási és publikálási lehetőséget, 1 db ebédet)
 4. Szombati - egy napos - részvételi díj: 12.500 Ft/fő (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia egy napjára, előadási és publikálási lehetőséget, 1 db ebédet)
 5. Részvételi díj a DOSZ Tudományos Osztályainak 2021. március 14-ig felvételt nyert és aktív tagjai részére: 10.000 Ft/fő (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, szállást 2 éjszakára ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)
 6. Részvételi díj a DOSZ Tudományos Osztályainak 2021. március 14-ig felvételt nyert és aktív tagjai részére szállás nélkül: 7000 Ft/fő (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)
 7. Részvételi díj a Miskolci Egyetem hallgatói részére: 8000 Ft/fő (amely tartalmazza: a részvételi lehetőséget a Konferencia teljes idejére, előadási és publikálási lehetőséget, ebéd és vacsora ellátást a Konferencia ideje alatt, kísérőprogramokon való részvételt)

Második előadás díja: a regisztrációs díjon felül plusz 5.000 Ft/darab

A konferencia vendégeinek szállását előreláthatólag a Bolyai kollégium E/1 kollégiumában és az Uni-Hotel Diákotthonban fogunk tudni biztosítani. Ezekben az épületben saját mosdóhelyiséggel ellátott önálló kétágyas és 2x2 ágyas, úgynevezett osztott apartmanokban történik az elszállásolás.

A befizetéssel kapcsolatos tájékoztató az absztrakt befogadásáról szóló értesítést követően kerül kiküldésre a jelentkezőknek.

További információért kérjük, látogasson el a www.dosz.hu weboldalra vagy forduljon bizalommal a Konferencia szervezőihez:

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják.

Molnár Dániel s.k.
elnök
Doktoranduszok Országos Szövetsége

A letölthető sablonok itt érhetőek el.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Spring Wind Conference 2021

The Association of Hungarian PhD and DLA Candidates (DOSZ) is overjoyed at organizing the regular annual conference in 2021 in University of Miskolc, Hungary. DOSZ is holding a multidisciplinary scientific conference labelled as the Spring Wind Conference in Miskolc, between 28-30. May 2021.

Young researchers and doctoral candidates from all scientific discipline have the opportunity to present their research outcomes in Hungarian and English as well.

The Organisers are pleased to invite the representatives of higher education institutions, government and business sector, colleagues and experts who are interested in the topics.

Registration

Attendance at the conference is subject to pre-registration. The registration interface is available on the DOSZ website. In order to facilitate communication during the registration process, applicants must provide their contact details. The information the applicants provide will be handled in accordance with DOSZ Data Privacy Policy. Registration first becomes effective with an abstract submission of a minimum of 1800 and a maximum of 3600 charactersThe abstract binding template and form can be downloaded from the registration interface. The abstract can only be uploaded via the registration interface as an attachment to the registration. Please note that via email and on other communicational channels do not allow organizers to manage applications.

Registration

Deadline for submissions and abstracts: 21. March 2021 11:59pm

The Organizers undertake each abstract to a proofreading process with DOSZ Scientific Departments. Candidates will be notified electronically of the results by 4. April 2021.

Please note that abstracts cannot be accepted in the following cases:

 • if it is uploaded after the application deadline,
 • if the Applicant did not use the template provided by the Organisers at the application site,
 • if it does not meet with the basis of scientific requirements. 

Upon approval of the abstracts, the Applicant will be notified about the payment of the registration fee for the registration package of his choice. Please note, Organizers will not be able to refund the registration fee due to lack of attendance at the conference.

 

Planned scientific sections of the Conference:

Agricultural Science Section

Political Science and Law Section

Science of Biology Section

Science of Philosophy Section

Physical Science Section

Geoscience section

Military and Law Enforcement Section

Theological Section

Literary Studies Section

Section of Chemistry and Environmental Sciences

Section of Communication Sciences

Economics Section

Science of Public Administration Section

Mathematics and IT Sciences Section

Technical section

Section of Arts and Arts’ Sciences

Linguistics Section

Medical and Health Sciences Section

Psychological and Educational Sciences Section

Sports Science Section

Sociology and Multidisciplinary Social Science Section

Section of History and Political Sciences

The Organizing Committee reserves the right to reclassify lecturers between sections or to merge or divide each discipline section according to the number of applications.

Conference Volume 2021    

If the lecturer wishes to publish his research results in the Conference Volume, scientific articles meeting the formal requirements shall be submitted not later than 18. June 2021 through the conference registration interface.

Eligibility for studies is subjected to review by a lector with a relevant scientific degree (PhD, DLA). Applicants should manage the review process and upload the lectors’ permission together with the article.  An additional requirement is to upload a completed and signed copyright statement. In order to be able to clearly identify the author, the title of the study, reviewer permission and copyright statement documents must include the name of the participant (eg: Sample_Simon_copyright, Sample_Simon_reviewer, Sample_Ottor_Study). Only papers in the format (downloadable from the application platform) required by DOSZ can be accepted for publication. Incomplete studies that do not meet the formal requirements will not be published by the Organizing Committee in the Conference Volume. Accepted, peer-reviewed studies will be published in an ISBN conference online volume with the names of the reviewing lectors.

Organizers are reminding applicants that only a scientific transcript of the lectures delivered at the Conference may be published in the Volume.

Important deadlines

21. March 2021.        Deadline for registration and submission of abstracts.

4. April 2021.            Notification about the abstract examination.

28-30. May 2021.       Conference (Panels on Friday and Saturday)

4. July 2021.              Deadline for uploading the study, the copyright statement, and the peer review documents.

 

Participation Fee Rates

 1. Full Participation Fee with lodging*: HUF 19,000 per person (which includes: participation for the entire duration of the Conference, presentation and publication, 2- night accommodation, lunch and dinner during the Conference, attendance at cultural and scientific programs)
 2. Full Participation Fee excluding lodging: HUF 14,000 per person (which includes: participation for the entire duration of the Conference, presentation and publication, lunch and dinner during the Conference, attendance at cultural and scientific programs)
 3. Friday Participation Fee: HUF 12,500 per person (which includes: participation for one day of the Conference, presentation and publication, 1 lunch, attendance at cultural and scientific programs)
 4. Saturday Participation Fee: HUF 12,500 per person (which includes: participation for one day of the Conference, presentation and publication, 1 lunch, attendance at cultural and scientific programs)
 5. Participation Fee with accommodation for active members of the DOSZ Scientific Departments registered until 14. March 2021: HUF 10,000 per person (which includes: participation for the entire duration of the Conference, presentation and publication facilities, 2-night accommodation, lunch and dinner service, attendance at cultural and scientific programs)
 6. Participation Fee without accommodation for active members of DOSZ Scientific Departments registered until 14. March 2021: HUF 7,000 per person (which includes: participation for the entire duration of the Conference, presentation and publication opportunities, lunch and dinner during the Conference, attendance at cultural and scientific programs)
 7. Participation Fee for students of National University of Public Service: HUF 8,000 per (including: participation for the entire duration of the Conference, presentation and publication, lunch and dinner during the Conference, attendance at cultural and scientific programs)

Second presentation fee: In addition to the registration fee, there is an additional HUF 5,000 per person if an Applicant would present twice.

* Organizers give accommodation for the guests of the conference in the E/1 building of Bolyai dormitory and in the Uni-Hotel Student Hostel (expected). These buildings have separate double- and 2x2-bed room.

Payment information will be sent to Applicants upon receipt of the abstract acceptance notice.

For more information, please visit www.dosz.hu or contact the Conference organizers:

The organizers reserve the right to change the program.

Dániel Molnár sgd.
president
Association of Hungarian PhD and DLA Candidates

The downloadable forms can be reached here.