Tavaszi Szél Konferencia regisztrációs díj átvállalásáról szóló pályázat/Call for proposals to support the registration fee for the Spring Wind Conference

a „Tavaszi Szél 2021” konferencia regisztrációs díjának támogatására

A Doktoranduszok Országos Szövetsége a Miskolci Egyetemmel együttműködve 2021. május 28-30. között idén is megrendezi a Tavaszi Szél multidiszciplináris, tudományos konferenciáját. Jelen felhívás keretében a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Doktorandusz Önkormányzata pályázatot hirdet 20 fő hallgató részére a 2021. évi Tavaszi Szél Konferencia regisztrációs díjának átvállalására.

A pályázók körébe valamennyi, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktori iskoláiban aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező doktorandusz tartozik.

A pályázati anyag terjedelme 1-2 oldal, melynek az alábbiakat kell tartalmaznia:

-        a pályázó doktori iskolájának neve;

-        a pályázó évfolyama;

-        az előadás absztraktja (a Tavaszi Szél Konferencia terjedelmi követelménye alapján);

-        a pályázó eddigi tudományos tevékenysége (MTMT lista);

-        a pályázó közéleti tevékenysége;

-         a pályázó nyilatkozata arról, hogy lead-e tanulmányt a konferenciakötetbe;

-        a személyes adatok kezelésével összefüggésben kitöltött és aláírt hozzájáruló nyilatkozat.

A pályázat benyújtása:

A pályázatot saját kezű aláírással ellátva „Tavaszi Szél regisztrációs díj pályázat” tárgymegjelöléssel, kizárólag elektronikusan (PDF formátumban) kell megküldeni a dok@uni-nke.hu e-mail címre.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 28. 24.00.

A pályázatokat a Közéleti Bizottság bírálja el a pályázat céljához való hozzájárulás értékelésével.

A bírálat határideje: 2021. április 6.

A pályázó személyes adatai kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honlapja tartalmazza, ami az alábbi linken érhető el: https://www.uni-nke.hu/egyetem/kozerdeku-informaciok/adatvedelem.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást a Doktorandusz Önkormányzat (dok@uni-nke.hu) nyújt.

Budapest, 2021. március 18.

                                                                             Urbanovics Anna

                                                                                     elnök

                                                                                   NKE DÖK

hozzájáruló nyilatkozat itt érhető el. 

A pályázati felhívás PDF formátumban is elérhető. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Call for Proposals

the Doctorates’ Council of the National University of Public Service

announces a tender

to support the registration fee for the “Spring Wind 2021” conference

The National Association of Doctoral Students in cooperation with the University of Miskolc will host the Spring Wind multidisciplinary, scientific conference again this year on 28-30 May, 2021. As part of this call for proposal, the Doctorates’ Council of the National University of Public Service is announcing a tender for 20 students to take over the registration fee for the 2021 Spring Wind Conference.

Applicants can include all doctoral students with active student status in the doctoral schools of the National University of Public Service.

The length of the application material should be 1-2 pages, which must include the following:

- the name of the applicant's doctoral school;

- the applicant's grade;

- the abstract of the presentation (based on the length requirement of the Spring Wind Conference);

- the applicant's previous scientific activity (MTMT list);

- the applicant's public activities;

- a statement by the applicant as to whether or not they want to submit a study to the conference volume;

- a completed and signed statement of consent in connection with the processing of personal data.

Submission of the application:

The application, with its signature, must be sent to the e-mail address dok@uni-nke.hu only electronically (in PDF format) with the subject “Spring Wind Registration Fee Application”.

Deadline for submission of applications: 28th of March, 2021. 24.00.

Applications will be judged by the Public Affairs Committee on the basis of an assessment of their contribution to the purpose of the application.

Deadline for judging: 6th of April, 2021.

Information on the handling of the applicant's personal data is included on the website of the National University of Public Service, which is available at the following link: https://www.uni-nke.hu/egyem/kozerdeku-informaciok/adatvedelem.

Further information on the application is provided by the Doctorates’ Council (dok@uni-nke.hu).

Budapest, 18th of March, 2021.

Anna Urbanovics

President

NUPS DOC

Statement of consent can be downloaded here

The call for proposal in PDF can be accessed here.