Európai Uniós Szakpolitikák műhelykonferencia

A Doktorandusz Önkormányzat egyik kiemelt feladata, hogy részt vegyen az Egyetem doktoranduszainak szakmai-tudományos tevékenységének szervezésében. Ezen cél elérése érdekében került megrendezésre 2021. október 22-én online formában az Európai Uniós Szakpolitikák c. műhelykonferencia is, teret adva a doktoranduszoknak a Doktori Iskolákban folytatott kutatási tevékenységük ismertetésre. A műhelykonferencián a Nemzeti Közszolgálati Egyetemet, az Eötvös Loránd Tudományegyetemet, a Debreceni Egyetemet, a Miskolci Egyetemet, a Pécsi Tudományegyetemet és a Soproni Egyetemet 17 előadó négy szekcióban képviselte.

A Prof. Dr. Molnár Anna, tanszékvezető egyetemi tanár által vezetett Európa-tanulmányok szekció keretében ismertetésre kerültek az elektromos töltőhálózatok hatékony kialakítására tett módszertani javaslatok és ehhez kapcsolódóan az EU új növekedési stratégiája, az Európai Zöld Megállapodás, továbbá a Mediterráneumot érintő különböző kihívások által felvetett kérdések – az új migrációs hullámok, a konszenzuson alapuló közös kül- és biztonságpolitika, az euro-mediterrán kapcsolatok bilaterális és/vagy multilaterális fenntartása. Bemutatásra került a reziliencia fogalom „konstruktív kétértelműségének” problematikája, valamint a NextGeneration EU csomag legjelentősebb tétele, a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz, valamint az Európai Bizottság által tíz éve elfogadott nemzeti romaintegrációs stratégia 2020-ig tartó uniós keretrendszere.

 

A Gazdaságpolitika szekcióban, Dr. habil. Berényi László, habilitált egyetemi docens vezetésével az előadók körül járták az EU legjelentősebb befektetési politikáját, vagyis az Európai Unió kohéziós politikáját. Bemutatásra került a Kínai Népköztársaság belső gazdasági és politikai változásait és az adós államok jogi szuverenitását korlátozó szuverénhitelezés kérdése. Végül ismertetésre került a közigazgatás szerepe a fenntartható fejlődésben, megvizsgálva azt, hogy hogyan segítheti a közigazgatás innovációja a fenntartható fejlődési célok megvalósításának felgyorsítását.

 

A Foglalkoztatás- és szociálpolitika szekciót Dr. Szegedi László adjunktus vezette, amelyben előadás hangzott el az Európai Unió Bíróságának döntéseiben megjelenő formalizmus kérdésével kapcsolatban, továbbá bemutatásra kerültek az EU területi foglalkoztatási paktumai által megvalósított programok. Mindemellett ismertetésre kerültek a munkahelyi egészségpszichológiai tevékenység jellegzetességei és gyakorlati tapasztalatai a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság tekintetében, továbbá vizsgálták az EU időspolitikáját is, különös tekintettel „Az idősödésről” címmel 2021-ben kiadott Zöld Könyvre és a Tartós ápolás-gondozás Stratégiára. Végül ismertetésre kerültek a Török-Magyar kétoldalú egyezményt érintően a szociálpolitika értelmezési keretei.

 

A Dr. habil. Sasvári Péter, habilitált egyetemi docens által vezetett Kutatás, innováció és oktatáspolitika szekcióban az előadások érintették az erősebb Európát elősegítő uniós oktatáspolitika legújabb, a koronavírus-járványra is választ adó kezdeményezéseit, valamint a védjegyek jogi oltalmának rugalmasabb és kiszámíthatóbb jogi keretet biztosító innovációs politikát, továbbá az Európai Unió innovációs teljesítményének és a versenyképességének összefüggésrendszerét.

Összességében elmondható, hogy a konferencia értékes és magas színvonalú előadások sorozatát biztosította a jelenlévőknek. Az egyes szekciókat az előadók későbbi kutatását előmozdító és új kutatási irányokat is felvető vitapanelek zárták. A műhelykonferencia szakmai hozadékát adta, hogy az Európai Uniós szakpolitikák széles körének aktuális fókuszpontjai kerültek bemutatásra.

 

Az előadások absztraktjait összefoglaló Absztraktkötet itt érhető el.


Címkék: Esemény Konferencia